Vạn sự khởi đầu nan

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (24 votes cast)

Bất cứ việc gì, cái khó khăn là ở buổi đầu.

Vạn: Muôn, mười ngàn, chỉ một số nhiều lắm. Sự: việc. Khởi đầu: lúc bắt đầu. Nan: khó.

Vạn sự khởi đầu nan: muôn việc khởi đầu đều khó khăn.

Bất cứ việc gì, cái khó khăn là ở buổi đầu, công việc còn mới lạ, chưa quen, chưa có kinh nghiệm giải quyết. Làm lâu ngày thì quen dần, nhờ rút tỉa kinh nghiệm mà trở nên tài giỏi, lúc đó thấy công việc như là dễ dàng.

Tiếng Anh: It is the first step that counts.

Beginning is the difficulty

Vạn sự khởi đầu nan, 4.5 out of 5 based on 24 ratings

Speak Your Mind

*