Có da có thịt

“Có da có thịt” ý là béo (mập) hơn trước nhưng vẫn ở mức vừa phải không quá béo(mập)

Cành vàng lá ngọc (hay lá ngọc cành vàng)

Cành vàng lá ngọc là thành ngữ dịch từ thành ngữ tiếng Hán “kim chi ngọc diệp” Cành vàng lá ngọc, hay lá ngọc cành vàng thường được dùng với nghĩa chỉ tiểu thư con gái nhà giàu sang quyền quý hay bậc đế vương: “Xem bằng lá ngọc cành vàng, Bỗng sao mà phải […]

Nhạt phấn phai hương

Nhan sắc của người phụ nữ bị tàn phai cùng năm tháng. Người phụ nữ bao giờ cũng có thời xuân sắc, trẻ trung, lọt vào mắt xanh bao chàng trai, và làm cho họ say mê, đeo đuổi. Nhưng thời đó cũng phải qua, nhan sắc cũng tàn tạ theo thời gian năm tháng, […]

Chim sa cá lặn

Ngày nay, mọi người đều hiểu thành ngữ này là một cách nói ngoa dụ để chỉ người đàn bà rất đẹp, giống như cách hiểu thành ngữ “hoa hờn nguyệt thẹn”, tức đẹp tới mức hoa phải hờn vì sắc, trăng phải thẹn vì kém tươi. Nhưng thật ra, ý nghĩa ban đầu của […]