Sông có khúc người có lúc

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (8 votes cast)

Ai cũng có lúc giàu lúc nghèo, cũng như dòng sông có khúc sâu khúc cạn.

Nghĩa thực:  sông thì có khúc to khúc s nhỏ ,khúc sâu khúc nông ,khúc uốn lươn cong queo khúc thẳng vun vút ,khúc bên lở bên bồi khúc lại lững lờ không bồi không lở .Người có lúc bé lúc trửong thành lúc già lão,lúc nóng lúc lạnh ,lúc khỏe lúc yếu,lúc vui lúc buồn v.v…
Nghĩa bóng : Vạn vật lấy con sông làm ví dụ thì cũng có lúc này lúc khác, thay đổi từng ngày từng giờ ,quy luật tự nhiên là không có gì đwngs vững một vị trí nào cả .Con ngừoi ta có lúc may lúc rủi,lúc hạnh phúc lúc thì bất hạnh ,chớ vội huyênh hoang khi mình cảm thấy mình hạnh phúc,cũng đừng quá u buồn khi rủi ro mất mát đén với ta
Câu nói trên mang tính chất động viên khích lệ những ngừoi kém may mắn ,gắng vựot lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi ,cũng như câu gió khi đây mây khi khác vậy.Mặt nữa đe dọa trừng trị những kẻ hiếu chiến hiếu thắng không biết phận mình,thấy mình hơn ngừoi mà huyênh hoang ba hoa khaóc lác thì cũng bị mọi ngừoi dèm pha ,ghét bọ mà thôi !

Tiếng Anh: Every day is not sunday – A Flow Will Have An Ebb

Sông có khúc người có lúc, 4.0 out of 5 based on 8 ratings

Trackbacks

  1. […] Thấy tình cảnh nhà bác, tôi thật ái ngại. Nhưng thôi, sông có khúc, người có lúc, mình cứ ăn ở hiền lành, rồi cũng có ngày trời mở cửa […]

Speak Your Mind

*