Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.7/5 (3 votes cast)

Ví cho tính cách “cha sinh mẹ đẻ” của con người khó từ bỏ.

Tiếng Anh: A leopard cannot change its spots.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, 3.7 out of 5 based on 3 ratings

Speak Your Mind

*