3 khái niệm phổ biến về thành ngữ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.6/5 (5 votes cast)

Khái niệm thành ngữ

Nguyễn Thiện Giáp: Thành ngữ là những đơn vị định danh biểu thị khái niệm nào đó dựa trên những hình ảnh, những biểu tượng cụ thể.

Hoàng Tất Thắng: Thành ngữ là những cụm từ cố định có sẵn trong ngôn ngữ mang chức năng định danh như từ dùng để gọi tên sự vật, hiện tượng, trạng thái, hành động, tính chất … và có tính hình tượng.

Viện ngôn ngữ học: Thành ngữ là những tổ hợp từ “đặc biệt”, biểu thị nhũng khái niệm một cách bóng bẩy hoàn chỉnh về ý nghĩa, bền vững , cố định về hình thái, cấu trúc.

3 khái niệm phổ biến về thành ngữ, 3.6 out of 5 based on 5 ratings

Speak Your Mind

*